Čti mne - Read me

Co je Trko?

(Tropary -kondaky, ale i ostatní texty k liturgii.)

Trko je mnoho souborů obsahujících liturgické texty, které vznikaly od roku 1995.

Historie

   Před svátkem svatého Klimenta mě poprosil tehdejší kancléř biskupského vikariátu Řeckokatolické církve v ČR (dnešní biskup Mons. Eugen Kočiš), abych opsal kondak ke svatému Klimentu z cyriliky do latinky, aby měli zpěváci k dispozici text, který byl pouze v Orologiu vydaném v "Grotaferátě". Tak jsem ho asi 5x opsal přes 4 kopíráky na psacím stroji. Bylo mi líto, že jsem psal na stroji a práce se neuchovala. Vždyť již touto dobou existovaly počítače a vynikající program T602 a K602.

   Blížily se vánoční svátky a já jsem měl mít svatou liturgii tuším v Kladně. A vyskytl se problém. Lidé neměli proměnné texty na svatou liturgii. Díky známým, jsem na počítači napsal v programu T602 první texty - Antifony, Tropary a kondaky, prokimen a aleluja, veličanije, irmos a pričasten. A texty přibývaly. A začínal jsem se ztrácet, co kdy a kam jsem napsal. Bylo třeba texty nějak uspořádat. Název však směl obsahovat pouze 8 znaků! Navíc jsem měl ideu, že by se to mohlo časem nějak zautomatizovat, aby člověk zadal datum a texty na ten den naskočily samy. (To se mi až do dnešního dne úplně nepodařilo!!! Tehdy jsem netušil, jak je to složité a hlavně různorodé, závislé na mnoha tradicích...)

   Proto jsem texty na jednotlivé kalendářní dny začal ukládat do souborů v "počítačovém" systému:

mm_ddxxx.txt

kde mm označoval měsíc, nebo dobu (01-12), PA = Pascha do Sestoupení Svatého Ducha, SD= Doba od Sestoupení Svatého Ducha, VP= Doba Velkého postu

dd=(01-31), 00= Vlastní den svátku, neděle apod., (např.: SDn01 = 1.neděle po Sestoupení Svatého Ducha, ale pozor: PAn02= Druhá velikonoční neděle = Tomášova proto PAn01 neexistuje)

 _ = Vlastní den svátku, neděle apod.;   z= predprazdenstvo;   o= poprazdenstvo;  d= oddanije;  s= Sobota po;  n = Neděle po;  p=  P ondělí po;  u= Úterý po;   t  = středa po;  c = Čtvrtek po;  a  = pátek po;   b  = sobota před; e     = neděle před; = pondělí před;  y = úterý před; r  = středa před; v=    čt v rtek před; k  = pátek před;

   Přesto jsem začal mít po roce zmatek v souborech. (Všecno jsem měl rovnou na C:\..) Proto jsem si založil složku, ale jak ji pojmenovat? Tato složka obsahuje přece tropáry a kondaky a název pro celé dílo byl na světě. Složka dostala název TRopáryKOndaky.

   Časem jsem dostal vlastní počítač ("hardisk" měl celých 80 MB paměti, pak jsem dostal nový 300MB, ten se porouchal a tak firma, která mi ho věnovala, mi ho vyměnila za 600MB, ale s tím již byl problém, protože tak velký disk operační systém DOS ho neuměl přečíst, tak se tam vsadil nějaký podpůrný prográmek, pak přišly nové Windows, (říkalo se jim tři jedničky). Uměly otevřít celých devět oken najednou! A dostal jsem nový program AmiPro. A tím nastala nová fáze mého psaní.

   Objevil jsem "styly". Mohl jsem si nadefinovat podobu celého odstavce. Takže jiný styl byl pro texty, které říká biskup, jiný pro kněze, jiný pro diákona, jiný pro sbor nebo lid, jiný pro rubriky... Souborů přibývalo a bylo třeba opět "uklízet", tak vznikly složky pro jednotlivé měsíce, doby, příležitosti... V době kdy nastoupil WINDOWS 95 se již začínal rozšiřovat i WORD, ale ten se mi zdál být pro mé účely nemotorný ve srovnání s AmiPro. Texty se psaly, a objevil se problém: tiskové chyby. Vždyť jsem ji opravil a ona se opět a opět ukazuje. Opravil jsem ji sice při jednom výskytu, ale vesele jsem kopíroval neopravený text. V té době jsem začal používat jakési formuláře, které jsem si vyrobil, aby texty měly zhruba stejnou grafickou podobu. Moje "babky" vyžadovaly, aby nadpis označující hlas byl pěkně veliký a podtržený, aby ho nepřehlédly, ale zároveň, aby věděly, že to není text ke zpívání apod. Pak jsem si uvědomil, jak byla organizována z praktického hlediska nepřekonaná liturgická kniha: tzv. Lvovský liturgikon neboli služebník. Obsahuje sice některé texty, které by se již používat neměly, ale praktické využití je dodnes nepřekonané. Ale my jsme přece o 100 let dále. Máme počítače. Tam kde je v tomto služebníku odkaz na jinou stránku (z úsporných důvodů, aby kniha neměla deset tisíc stran), já si přece mohu dovolit ten luxus a uvést text, jak leží a běží. A v té chvíli jsem se podíval na služebník a jeho záložky, na počítač a jeho záložky a bylo mi jasno. Žádné databáze. S těmi byly jenom potíže. V jednom programu (K602) jsem měl databázi, v druhém programu jsem ji načítal (to byl dar od jednoho sponzora) a v třetím (AmiPro) jsem to graficky upravoval. Abych to nemusel takto složitě znovu a znovu vytvářet, tak jsem již grafickou úpravu jednoduše zkopíroval, leč i s chybou, která byla v databázi opravena, ale nezaktualizovaná v textu odkud jsem kopíroval. Mnoho programů uživatelova smrt!!! A začal jsem místo databáze jednotlivé texty ukládat do záložek. Každá záložka musela mít svůj název a adresu. Ve výsledném textu, který se tiskl vlastně nebylo jediné písmenko, vše bylo výsledkem kouzelné formulky (výkonné pole) v AmiPro: Include "c:\trko\název složky\souboru.sam!název záložky" a text byl vložen. Dokonce zachovával i formátování stylu do kterého byl vložen a pokud v záložce byl text ukončen odstavcem, tak tento odstavec byl ve stylu původním. Proto jsem se snažil, aby jednotlivé záložky obsahovaly maximálně jeden odstavec. Když jsem soubor otevřel, tak před vytištěním jsem dal příkat k aktualizaci výkonných polí a měl jsem k dispozici nejnovější text. Výhodou této formulky bylo, že mohla být uplatněna i v témže souboru, kde byla na jiném místě záložka definována, nebo i z jiného souboru. Aktualizace celého souboru o velikosti do 300 kB trvala maximálně několik minut. A to jsem aktualizoval záložky i třikrát, aby se zaktualizovaly záložky, které obsahovaly vložená výkonná pole. Dokonce jsem si vytvořil i vlastí fonty pro cyriliku a transkripci. Leč jeden styl umožňoval uplatnit pouze jeden font. Některé církevněslovanské texty v té době již jsem měl cyrilikou, latinkou resp. transkripcí a paralelně česky.

   A přišla velká nesnáz: WINDOWS 98

   Některá písmenka se ztratila A MÍSTO NICH JEN ČTVEREČKY. Objevil se UNIKOD. Do té doby jeden font mohl obsahovat zhruba 256- cca 20 řídících znaků. UNIKOD umožňuje 65535 znaků. Tak jsem chtěl využít tuto možnost. Cyriliku a Trankripci vložit do UNIKODU. Ano, jsem amatér. Aby vše bylo jednodušší, tak jsem písmenka cyriliky "vsadil" do unikodu pod starým číselným označením, před které jsem dal písmeno C a transkripci jsem dal písmeno D. Jenže v některých textech se mi začaly objevovat korejské znaky, které mají tyto řady rezervovány, též se objevil problém s jednobitovým a dvoubitovým (pro asijská písma) unikodem. Musel jsem též opustit AmiPro, přestal jeho vývoj a unicod moc neumí. Vše jsem musel začít dělat znovu, byť již "vybaven" několikaletou zkušeností. Asi dva roky jsem vymýšlel nový font, občas jsem požádal známé, kteří mi umožnili použít program k výrobě nového fontu. "Svá písmenka jsem tedy vložil pod kódy od E000 do FFFF", protože tato místa jsou vyhražena pro soukromé použití. Bohužel již vyrobené fonty s cyrilikou, které se vyskytují, mají většinou tyto znaky vloženy místo latinky, což bylo pro mne nepoužitelné. Pod tlakem nových operačních systémů jsem nakonec začal používat WORD a EXCEL. Excel používám pro kalendář, odkud ho pomocí výkonných polí vkládám do WORDU.

Současný stav

   Snažím se, pokud je to trochu možné, aby jeden text byl napsán jen jednou a na příslušná místa vkládán pomocí výkonných polí.

  Osvědčil se systém vkládání záložek pomocí výkonného pole LINK Word.Document.8 nebo LINK Word.Document.12 nebo LINK Excel.Sheet.8. Tyto příkazy však vyžadují pevnou a celou adresu, leč umožňují vkládat výkonné pole do záložky, a to i když je tato záložka, na kterou odkazuje výkonné pole obsažena v témže souboru. Nevýhoda je, že soubor obsahující záložky, musí být uložen včetně disku, na témže místě. (Příklad odkaz na soubor LINK Word.Document.8  E: \\TRKO\\SD\\SD03t.DOC přestane být účinný, pokud soubor bude na D:\\TRKO\\SD\\SD03t.DOC.)

   Druhá možnost je vkládat záložky pomocí výkonného pole INCLUDETEXT. Adresa již může být relativní, jen je třeba, aby poslední otevřený soubor, byl otevřen na disku, kde se vyskytuje soubor se záložkou, která má být vložena, resp. aktualizována. V této podobě se snažím vytvářet výsledné soubory vhodné k tisku. Aktualizace je rychlejší, zejména, když jsou otevřeny soubory se zdrojovými záložkami.

Proč tak složitě?

   Tento způsob umožňuje automatický převod z cyriliky do ukrajinštiny, češtiny, slovenštiny, transkripce a pokud někdo bude chtít, tak i mezi dalšími jazyky.

   Každá záložka má označení začínající: cyr_název; tra_název; uk_název; sk:název; cz_název; možno vkládat do tabulky další sloupce.

cyr_0000 tra_0000 uk_0000 sk_0000 cz_0000 de_0000 eng_0000
             

  Pak stačí označit, co chci změnit a dát (Úpravy - Nahradit: Najít: tra_ nahradit: uk_)  a text v transkripci se po aktualizaci promění v ukrajinský.

Zobrazit výkonná pole lze pomocí ikonky viz obrázek níže. Aktualizaci po zvýraznění příslušného pole, nebo polí také klepnutím na příslušnou ikonku.

   Objeví-li se tisková chyba, pak ji chci opravit, ale kde? Otevřu-li výkonná pole, mám zde adresu, kde se nalézá originální text, který mohu opravit. Pochopitelně je dobré po otevření souboru, který nebyl dlouho otvírán, aktualizovat výkonná pole.

   Nebezpečí: Po aktualizaci si někdy Word dělá co chce a přeformátuje si sám text, bohužel moc nedbá na příkazy uvedené na konci výkonného pole, (nebo, a to nejspíš, neumím příkazy správně používat,) proto doporučuji po takovémto zásahu znovu zkontrolovat formátování.

Informace

Snažím se, aby soubor nebyl příliš velký. Čím větší soubor osahující záložky, tím hůře je "načítán" a trvá déle aktualizace.

Příkaz: LINK Word.Document. je pomalejší. INCLUDETEXT je rychlejší a pokud jsou otevřené soubory, ze kterých je načítáno, pak jsou oba příkazy relativně rychlé. Naopak při zavřených souborech může někdy aktualizace výkonných polí LINK Word.Document. trvat i několik hodin.

   Proto např. Liturgie sv. Jana Zlatoústého je uložena v zdrojových záložkách v 49 souborech. viz 0lit000.doc.- 0lit049.doc

   Postupně se budu snažit publikovat soubory se "zdrojovými záložkami", tak i výsledné soubory, které dostávají, nebo mohou dostávat lidé do ruky. Výsledné soubory mám v souborech typu ****.doc.  Upozornění:  některé starší Wordy neumí načítat příkaz k označení stránky a rozhází hlavičku a tím i vzhled stránky. Budu se snažit uveřejňovat i výsledky mé práce ve tvaru ***.pdf. Nově a lépe ve tvaru ***.jpg na FACEBOOKOV0 stránce: https://www.facebook.com/pages/TRKO/545342712195911 (Tato stránka umožňuje pouze obrázky.) A proto nově na: https://www.facebook.com/groups/570381986347950/ - zde mohu ukládat a aktualizovat i soubory.

(Pozn. ze dne 24.10.2016:) vše, co je zveřejnitelné a aktuální viz na adrese:

https://drive.google.com/open?id=0B4zsodv7_B9iNFpVT3JDNjBabWs

Prosím o laskavé nahlášení chyb, případně rad a poznámek. na emailovou adresu: o.ludvik.stastny@seznam.cz

- konec vložené poznámky.

Texty vznikají průběžně, jak jsou potřebné ke sloužení svaté liturgie, proto staré texty napsané v AmiPro a které vyhovují pro naši potřebu, budou asi aktualizovány hodně pozdě. Např. transkripcí napsané večerni s liturgií sv. Bazila Velikého.

   Na přání některých kolegů budu publikovat i soubory, které nejsou dokončeny, chybí texty slovensky, nebo cyrilikou, apod. Postupně snad, dá-li Bůh, budou doplněny. Bohužel na těchto stránkách nelze ukládat a posléze publikovat některé soubory, buď z důvodu velikosti, nebo z důvodu koncovky. Proto jsem se uchýlil k publikaci na FACEBOOKOVÝCH stránkách.

zpět: Úvod